Privacy Statement hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V.

In deze Privacy statement wordt het privacy beleid van hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. beschreven. Onder de inhoud van deze Privacy statement vallen alle vormen van verwerking van persoonsgegevens binnen het bedrijf hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. Bezoekers van de website www.heerenlogement.nl (hierna website) van hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. worden via deze Privacy statement geïnformeerd over de manier waarop hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website automatisch en/of actief verstrekt.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018). Naast deze Privacy verklaring zijn op alle verdere diensten en (deel)overeenkomsten de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website.

Registratie gegevens

Bij gebruik making van de dienstverlening van ’t Heerenlogement B.V., bij verzending van een boeking, een informatie-aanvraag, bij sollicitatie, of bij anderszins contact met hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. Het verzamelen van persoonsgegevens geldt enkel voor de persoonsgegeven die de betrokkene zelf actief/direct of indirect of in overleg verstrekt aan hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt ter uitvoering van de diensten van hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V.

Bescherming van gegevens

Hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaalte beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang totuw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via dehuidige gebruikelijke technieken.

Website

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de diensten waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw rechten

U heeft het recht ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. U kunt ons ook verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Tot slot heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. Franekereind 23, 8861 AA Harlingen of via het mailadres info@heerenlogement.nl.

Wijzigingen

Hotel-restaurant ’t Heerenlogement B.V. behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Laatste update: 24 oktober 2019