Geschiedenis

Geschiedenis

Hotel ’t Heerenlogement is gebouwd rond 1650 en is sindsdien altijd in gebruik geweest als hotel. Er bestaat een koopakte uit 1654 waaruit blijkt dat het hotel toen gekocht is voor 10 gouden guldens. Dit hotel met een lange geschiedenis was toen kleiner dan dat het nu is.

In het museum Het Hannemahuis in Harlingen is een honderddertig jaar oud gastenboek te vinden van het hotel.

Ook Jacob van Lennep maakt in zijn dagboek dat hij tijdens een wandeling door Nederland in 1823 bijhield en dat later gepubliceerd is gewag van ’t Heerenlogement. Hij bleek een tevreden gast te zijn.

Hotel ’t Heerenlogement is door zijn ligging aan de grachten altijd een stempelpost geweest tijdens Elfstedentochten. Al in 1845 begonnen de eerste Friezen de tocht der tochten te schaatsen. Pas in 1909 werd deze tocht officieel erkend. Op 2 januari 1909 was de ‘eerste’ Elfstedentocht een feit. Er waren 23 deelnemers. Minne Hoekstra was de eerste winnaar.

Harlingen (in het Fries Harns) heeft sinds 1235 stadsrechten. De stad is hiermee ouder dan Leeuwarden, Dokkum en Amsterdam. Het is een havenstad met een lange geschiedenis op het gebied van visserij. Al bijna vijf eeuwen heeft Harlingen de belangrijkste haven van Friesland. Daarnaast is het ook langere tijd dé toegangspoort van Friesland geweest.

Door de komst van migranten in de zestiende eeuw uit met name Holland en Vlaanderen groeide Harlingen uit tot een belangrijke handelsplaats waar industrie en nijverheid hoogtij vierden. Harlingen heeft zich tijdens deze ontwikkelingen veelal georiënteerd op het gewest Holland en daarbuiten en minder op de provincie Friesland.

In de laatste decennia verloor de stad langzamerhand veel macht, handel en invloed aan steden in het westen van Nederland. Maar met de komst van het Harinxmakanaal bleef de stad zeer belangrijk voor de flexibiliteit en bereikbaarheid van de noordelijke economie. De populariteit en aantrekkelijkheid van Harlingen als vestigingsplaats bleef en blijft heden ten dage onverminderd groot.